صفحه شخصی سید محمدکاظم طباطبایی

صفحه شخصی سید محمدکاظم طباطبایی

فضای صدورمجموع: ۲

بازدید: ۹۴۲۵

مقاله

فضای صدور

ارسال شده در: 17 آبان 1393 - 01:14 توسط سید محمد کاظم طباطبائی

نویسنده
سید محمدکاظم طباطبایی
نشریه
علوم حدیث شماره 66
سال نشر
1391
تعداد صفحات
15

چکیده مقاله آشنایی با فضای صدور حدیث، سبب فهم دقیق‌تر و کامل‌تر مراد معصوم علیه السلام می‌گردد. روایات فقهی شیعه، در فضایی صادر شده‌اند که فرهنگ و باور اکثریت اهل سنت بر آن حاکم بوده است. آشنایی با قراین تأثیرگذار در فهم ظرافت‌های موجود در روایات فقهی شیعه، نیاز به آگاهی از روایات نبوی معتبر نزد اهل سنت، اقوال و آرای صحابه، تابعیان و عالمان دو سده نخست هجری دارد. جمع‌آوری این قراین سبب می‌شود که روایات تقیه‌ای نیز به‌گونه دقیق و کامل، شناخته و مشترکات گزاره‌های فقهی شیعه و سنی نیز معلوم گردد. این مجموعه مشخص می‌کند که برخی از صحابه و تابعیان، در میان طبقه اول تا سوم عالمان اهل سنت در دو سده نخست هجری، فتاوایی همانند به روایات شیعی داشته‌‌اند.

پیوست ها

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات