صفحه شخصی سید محمدکاظم طباطبایی

دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

عبد الله بن سبا، آن چه بود و آن چه نبودمجموع: ۱

بازدید: ۱۳۹۱۵

مقاله

عبد الله بن سبا، آن چه بود و آن چه نبود

ارسال شده در: 27 آذر 1393 - 11:14 توسط سید محمد کاظم طباطبائی

نویسنده
سید محمد کاظم طباطبایی
نشریه
دوفصلنامه علمی تخصصی حدیث حوزه، شماره 8
سال نشر
1393
تعداد صفحات
20 صفحه

نظرات

یادداشت ها

مقالات