صفحه شخصی سید محمدکاظم طباطبایی

صفحه شخصی سید محمدکاظم طباطبایی

مبانی شناخت حدیث ازدیدگاه فریقینمجموع: ۱

بازدید: ۵۱۲۸

کتاب

مبانی شناخت حدیث ازدیدگاه فریقین

ارسال شده در: 18 اردیبهشت 1396 - 18:04 توسط سید محمدکاظم طباطبایی

نویسنده
سید محمدکاظم طباطبایی
ناشر
دار الحدیث
سال نشر
1396

چکیده کتاب این کتاب بر آن است تا موضوعاتی همچون مفهوم سنت و چرایی اعتبار آن، رابطهٔ قران و سنت، تأثیر روایات در فهم آیات، گسترهٔ سنت و حدیث، هندسهٔ دانش‌های حدیثی و ویژگی‌های حدیث شیعه و حدیث اهل سنت در مرحلهٔ صدور، گزارش و نگارش را به بوتهٔ بررسی و مداقّه آورد و در پایان، استدلال اهل سنت دربارهٔ عدالت صحابه و نقد عالمان شیعی را مورد بحث و بررسی قرار دهد. عناوین درسها بدین قرار است: کلیّات اعتبار سنّت و حدیث: آرا و دیدگاه‌ها (۱) اعتبار سنّت و حدیث: آرا و دیدگاه‌ها (۲) حجیت سنّت نبوی اعتبار سنّت اهل بيت(ع) تأثیر روایات در فهم آیات قرآن (۱) تأثیر روایات در فهم آیات قرآن (۲) گسترۀ سنّت

نظرات

یادداشت ها

کتاب ها

مقالات