صفحه شخصی سید محمدکاظم طباطبایی

دانشیار دانشگاه قرآن و حدیث

مبانی شناخت حدیث ازدیدگاه فریقینمجموع: ۱

بازدید: ۱۲۲۲۶

کتاب

مبانی شناخت حدیث ازدیدگاه فریقین

ارسال شده در: 18 اردیبهشت 1396 - 18:04 توسط سید محمدکاظم طباطبایی

نویسنده
سید محمدکاظم طباطبایی
ناشر
دار الحدیث
سال نشر
1396

چکیده کتاب این کتاب بر آن است تا موضوعاتی همچون مفهوم سنت و چرایی اعتبار آن، رابطهٔ قران و سنت، تأثیر روایات در فهم آیات، گسترهٔ سنت و حدیث، هندسهٔ دانش‌های حدیثی و ویژگی‌های حدیث شیعه و حدیث اهل سنت در مرحلهٔ صدور، گزارش و نگارش را به بوتهٔ بررسی و مداقّه آورد و در پایان، استدلال اهل سنت دربارهٔ عدالت صحابه و نقد عالمان شیعی را مورد بحث و بررسی قرار دهد. عناوین درسها بدین قرار است: کلیّات اعتبار سنّت و حدیث: آرا و دیدگاه‌ها (۱) اعتبار سنّت و حدیث: آرا و دیدگاه‌ها (۲) حجیت سنّت نبوی اعتبار سنّت اهل بيت(ع) تأثیر روایات در فهم آیات قرآن (۱) تأثیر روایات در فهم آیات قرآن (۲) گسترۀ سنّت

نظرات

یادداشت ها

مقالات